Monday, January 12, 2009

மார்கழி : அடியார்க்கு அடியார்க்கு அடியனாய் ஆளாவது எந்நாளோ?

ம்ம ஊரில் இறைவனுக்கு அடியார்களாக இருந்திருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் மட்டும் அல்லாமல், அவ்வடியார்களுக்கு அடியாராகவும் இருப்பவர்களும் இருந்திருக்கிறார்கள். அடியார்க்கு செய்யும் தொண்டே, ஆண்டவனுக்குச் செய்யும் தொண்டாக, கொண்டாடி இருக்கிறார்கள். தொண்டாடுவதே, கொண்டாடுவது எனக் கொண்டாடி இருக்கிறார்கள். நாயன்மார்களாக நாம் போற்றும் பலரும், இப்படித்தான். அடியார்க்கு அடியாராக இருப்பதே சிவத்தொண்டு என வாழ்ந்த அந்நாயன்மார்களின் பட்டியலினை இங்கு ஒரு பாடலில் நாம் பார்க்கப் போகிறோம்.
என்ன பாடலா? பட்டியலா? இரண்டும் தாங்க!
அதற்கு முன்னால், ஒரு பட்டினத்தார் பாடலைப் பார்ப்போம்.

வாளால் மகவரிந்து ஊட்டவல்லேன் அல்லேன்; மாதுசொன்ன
சூளாலிளமை துறக்கவல்லேன் அல்லன்; தொண்டுசெய்து
நாளாறில் கண்ணிடத்து அப்பவல்லேன் அல்லன்நான் இனிச்சென்று
ஆளாவது எப்படியோ ...?

இதுதான் பட்டினத்தார் பாடல். இதில் அவர் குறிப்பிடும் மூன்று நாயன்மார்கள்:
சிறுத்தொண்டர், திருநீலகண்டர், கண்ணப்பர் என மூன்று நாயன்மார்களை குறிப்பிடுகிறார்.

இப்போது, மூன்றிலிருந்து, அறுபத்து மூன்றுக்குச் செல்வோமா!

ஊத்துக்காடு வேங்கடகவி(1700(?)-1765(?)) அவர்களைப் பற்றி நமக்குத் தெரியும். 'அலைபாயுதே, கண்ணா...', 'தாயே யசோதா' போன்ற அற்புதமான கண்ணன் பாடல்களை இயற்றியவர். அப்படிப்பட்டவர், சிவனடியார்களையும் ஒரு நீண்ட பட்டியலெடுத்துப் பாடுகிறார்!
பார்ப்போமா! பாடல், தொடங்குவதைப் பாருங்கள், மேலே பார்த்த பட்டினத்தார் பாடல் விட்ட இடத்தில் இருந்து, தொடங்குவது போல உள்ளது.

இராகம் : பரசு
தலைப்பு : பெரியபுராணக் கீர்த்தனை
வழங்குபவர் : அருணா சாய்ராம்
நிகழ்ச்சி : மார்கழி மகா உற்சவம் 2008
வயலின் : H.N.பாஸ்கர்
மிருதங்கம் : J.வைத்யநாதன்
கடம் : கார்த்திக்~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
பாட்டைக் கேட்டுக்கொண்டே, வரிகளைப் பார்ப்போமா?

எடுப்பு
ஆளாவது என்னாளோ சிவமே
அடியார்க்கு அடியார்க்கு அடியனாய் - உன்
அடியார்க்கு அடியார்க்கு அடியனாய் (ஆளாவது...)

தொடுப்பு
கேளாது அளிக்கும் வரமே அண்ட மேலானதற்கும் பரமே
இளம் தாளான கமல முட்புறமே பதம்
ததிக்க தாமென விதித்த தாளமும்
துதிக்க தாமென மதித்து கதிபெற (ஆளாவது...)

முடிப்பு
புன்மை பிறவி போகவேணும் எடுத்தால்
புண்ணிய பிறவியாக வேணும்

இன்னவரில் ஒருவரைப் போலே இணையொன்றும்
இல்லா பதத்திணையாக வேணும்(இன்னவரில்)

1. காழிமணம் சிவபாதமகன் (1), திருநாவரசன் (2), மணிவாசக(3), சுந்தரன்(4) எனும் (இன்னவரில்)

2. சிறுத் தொண்டர்(5), திருநீலகண்ட(ர்)(6), விறன் மீண்ட(ர்)(7), நமி நந்தி(8), தண்டி அடிகளெனும்(9) (இன்னவரில்)

3. ஐயடிகள் காடவர்கோன் (10) ஆனாய(11) கணம் புல்லர்(12) நின்றசீர் நெடுமாற(13)
கணநாத (14) முனையாடுவாரொடு (15) திருநாளைப் போவாரெனும்(16) (இன்னவரில்)

4. மெய்பொருளார் (17) பெருமிழலைக் குறும்பர்(18) ஏனாதிநாத(19) கலிக்கம்பர் (20)
அமர்நீதி(21) நரசிங்க முனையரய (22) சடைய(23) சண்டேச (24) கலிய(25) காரியாரெனும்(26) (இன்னவரில்)

5. மானக்கஞ்சாற(27) நேச(28) பூசலாரொடு(29) வாயிலார்(30)
சோமாசிமாற(31) மங்கையர்க்கரசி(32) குங்கிலியக் கலயார்(33) இளையான்குடி
மாற(34) அரிவாட்டாயரி(35) கூற்றுவர்(36) கோட்புலி(37) சாக்கியர்(38) சத்தியள்(39) - சிறப்
புலியர் (40) செருத்துணையர் (41) புகழ்த்துணையர்(42) குலச்சிறையர்(43) கழற்றறிவர்(44) இயற்பகையரெனும் (45) (இன்னவரில்)

6. திருமூல(46) முருக(47) மூர்த்தி (48) அப்பூதி(49) ருத்தர பசுபதியார்(50) இசைஞானியர்(51)
நீலநக்கர்(52) இடங்கழியர்(53)அதிபத்தர்(54) எறிபத்தர்(55) ஏயர் கோனொடு(56)
நீலகண்ட யாழ்பாண(57) புகழ் சோழ(58) கோட்செங்கட்சோழ(59) கழற்சிங்கர்(60)
காரைக்கால் நகர்மேவு கனியாரொடு(61) கண்ணப்பர்(62) குறிப்புத் தொண்டரெனும்(63) (இன்னவரில்)

இணையொன்றுமில்லா பதத்திணையா வேணும். (ஆளாவது...)

~~~~~~
புதிர் பக்கம்:
1) ஆகா, 63 நாயன்மாரையும் ஒரே பாட்டில் அடுக்கிட்டாரே!
ஆனா, ஒருத்தரை விட்டுட்டாரு போல இருக்கு? அப்படியும் இருக்குமோ? அப்படீன்னா, ஏனோ?
புதிருக்கான குறிப்பு இங்கே இருக்கு, பார்த்துச் சொல்லுங்க!
2) இந்தப் பாட்டில், நாயன்மார்களை, ஊத்துக்காடார், குறிப்பிடுகையில், எதேனும் வரிசை இருக்கிறதா? முதல் வரியில் சமயக்குரவர் நால்வரையும் குறிப்பிட்டி விட்டார். அவர்கள் முதன்மையானவர்கள் என்பதனால். மற்றவர்ளைக் குறிப்பிடுகையில் வரிசை ஏதுமுண்டா? அப்படியானால், அது என்ன?. பெரியபுராணத்தில் சேக்கிழார் பெருமான் குறிப்பிடும் வரிசைக்கும், இவ்வரிசைக்கும் ஏதேனும் தொடர்பு உண்டா?
~~~~~~
பி.கு : ஒவ்வொரு நாயன்மார் பெயருக்கும் சுட்டி தந்துள்ளேன். தமிழ் விக்கிபீடியாவில் அவரைப்பற்றிய விவரங்கள் அறியலாம்.
~~~~~~
அடியார்க்கு அடியார் மட்டுமல்ல,
அடியார்க்கு, அடியார்க்கு, அடியனாம்!
அடியார்க்கு அடியாராய் இருப்பவருக்கு அடியாராய் ஆகும், உயர் நிலைக்கு, உகந்த ஆளாவது எப்போதோ?
நாயன்மார்கள் ஒவ்வொருவர் பெயராகச் சொல்லி, அவர்களெல்லாம் அடைந்த, ஈடு இணையில்லாத, இறையடி எனும் பதத்திற்கு இணையான பதத்தினை அடைய வேண்டும்! சிறுமையான, இப்பிறவி போக வேண்டும். இன்னொரு பிறவி வாய்த்தால், அது புண்ணிய பிறவியாக வேண்டும்.
தொடுப்பில் பாருங்கள், எப்படி, வார்த்தைகள் வந்து விழுந்திருக்கின்றன! அற்புதம்!

பாட்டைக் கேட்டீங்களா?
பாட்டென்றால் இப்படி இருக்க வேணும்.
பாட்டுக்கு இசை என்றால் இப்படி இருக்க வேணும்.
அதை அனுபவித்து பாடும் பாடகர் என்றால் இப்படி இருக்க வேணும்.
இப்படி எல்லாவற்றுக்கும் இலக்கணம், இப்பாடல்!

58 comments:

 1. //நம்ம ஊரில் இறைவனுக்கு அடியார்களாக இருந்திருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் மட்டும் அல்லாமல், அவ்வடியார்களுக்கு அடியாராகவும் இருப்பவர்களும் இருந்திருக்கிறார்கள். அடியார்க்கு செய்யும் தொண்டே, ஆண்டவனுக்குச் செய்யும் தொண்டாக, கொண்டாடி இருக்கிறார்கள். தொண்டாடுவதே, கொண்டாடுவது எனக் கொண்டாடி இருக்கிறார்கள்.//

  தில்லைவாழ் அந்தணர் தம் அடியர்க்கு அடியன் - என்ற பொருளின் விளக்கம் போல் இருக்கிறது !
  :)

  ReplyDelete
 2. வாங்க கோவி கண்ணன்!

  ReplyDelete
 3. தொலைக்காட்சியில் இந்நிகழ்ச்சியைக் கண்டேன். உடனே எழுத முடியலை! மெல்ல மெல்ல ஓடி வரும் ஜீவநதியைப் போன்ற, நிதானமாகவே வந்து, நிதானமாகவே பாடும் பாடகி! நல்லா இருந்தது நிகழ்ச்சி!

  ReplyDelete
 4. வாங்க கீதாம்மா,
  //மெல்ல மெல்ல ஓடி வரும் ஜீவநதியைப் போன்ற, நிதானமாகவே வந்து, நிதானமாகவே பாடும் பாடகி!//
  அருமையான வர்ணனை!

  ReplyDelete
 5. ஜீவா,

  பட்டினத்தார் பாட்டு ஞாபகம் வருவது
  ”முன்னை இட்ட அல்லது எத்தனை பேர்”

  ஒரு தடவை கேட்டாலும் மறுமுறை
  அர்த்தத்தோடு கேட்பது சுகம்தான்.
  அருணா இந்த மாதிரி தமிழ் பாட்டு பாடி கேட்கும்போதெல்லாம் KB.சுந்தராம்பாள் ஞாபகம் வந்து விடும்
  அல்லது ஹரிதாஸ் கிரி.

  நன்றி.

  ReplyDelete
 6. >>1) ஆகா, 63 நாயன்மாரையும் ஒரே பாட்டில் அடுக்கிட்டாரே!
  ஆனா, ஒருத்தரை விட்டுட்டாரு போல இருக்கு? அப்படியும் இருக்குமோ? அப்படீன்னா, ஏனோ?<<
  Eureka!
  It took me a while to run through the list against the standard nayanmAr list.
  Poor OVK was misled that mANikkavAcagar was one in the 63. He was given a wrong list by somebody who introduced maNivAcagar in the list.

  The nAyanmAr who was denied a place in OVK's kriti is......
  Answer in the next post!!!!!!!!!!!!!

  ReplyDelete
 7. Lest you think I was buying time here is the immediate answer:
  mUrkka nAnAr

  ReplyDelete
 8. MUrkkar was a gambler

  ReplyDelete
 9. You are right Sir,
  You got the missing one!
  But I am going to hold on publishing the answer - to give others as well - a chance to scroll through the list of NAyanmArs!

  ReplyDelete
 10. Since periya purANam is my favorite here are some more issues.
  1. In the wikipedia list of nAyanmArs they have slipped in placing kalikkambar after kURRuvar rather than before kaliya nAyanAr. Any reason?
  2. As for order in which the names appear, even Sundarar did not arrange them in any particular order. He put tirumIlakanTar first because his name jibed with the Lord himself. Also tirunIlakanTar was from tillai the abode of the Lord.
  3. OVK might have placed sambandhar first perhaps due to him being the youngest of the lot when he started composing. Also sIrkAzhi was not far from OVK's UttukkADu.
  After the samayakkuravargaL, OVK placed siRuttoNDar first followed by tirunIlakanTar. Again tiruccengATTAnguDi ) ciRuttoNDar's birthplace) is close to UttukkADu.

  4. Finally a mini-quiz (easy one!):
  How many female nAyanmArs were mentioned by Sundarar?

  ReplyDelete
 11. Here is a list of articles on some unique nAyanmArs that I covered.

  http://archives.chennaionline.com/columns/variety/Sep07/09article42.asp
  http://archives.chennaionline.com/columns/variety/Sep07/09article44.asp
  http://archives.chennaionline.com/columns/variety/Oct07/10article46.asp
  http://archives.chennaionline.com/columns/variety/Oct07/10article47.asp
  http://archives.chennaionline.com/columns/variety/Oct07/10article48.asp

  ReplyDelete
 12. Here is a "who wants to be a multimillionaire" question a la posed to Jamal in SDM.
  Sambhandar is "God's son"
  Appar is "God's servant"
  Sundarar is "God's companion"
  MANikkavAcagar is "God's...................."?

  One who provides the correct(?) answer will be named the six billionth nAyanmAr!

  ReplyDelete
 13. வாங்க சேதுராமன் சார்,
  நீங்களும் புதிரோடு சேர புதிர் போட்டிருக்கீங்க,
  நன்றி!
  யாராவது சொல்லறாங்களாப் பார்ப்போம்!
  :-)

  ReplyDelete
 14. //As for order in which the names appear, //
  ஆமாங்க, இந்தப் பாட்டிலும் எந்த வரிசையும் இல்லாவிட்டாலும், எந்த இடத்தில் எந்த நாயன்மாரைப் போட்டால் அழகாக இருக்கும் எனப் பொருத்தமாக போட்டிருக்காரு, வேங்கடகவி!

  சும்மாப் பேரையெல்லாம் அடுக்கலை!
  சந்தத்திற்கு ஏற்றாற்போல் அமைச்சிருக்காரு!

  செருத்துணையார், புகழ்துணயார்
  !
  திருமூல, முருக, மூர்த்தி!
  அப்_பூதி, ருத்திர பசு_பூதி!
  அதி_பத்தர், எற்_பத்தர்!
  இப்படியாக!
  முடியும் போது சூப்பர்:
  காரைக்கால்.., கண்ணப்பர், குறிப்புத் தொண்டர்!

  ReplyDelete
 15. //1. In the wikipedia list of nAyanmArs they have slipped in placing kalikkambar after kURRuvar rather than before kaliya nAyanAr. Any reason?//
  Interesting!
  அகர வரிசையில் இருப்பதாக அல்லவோ நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன்!
  May be some Bug!?

  ReplyDelete
 16. ////1. In the wikipedia list of nAyanmArs they have slipped in placing kalikkambar after kURRuvar rather than before kaliya nAyanAr. Any reason?//
  That was very intricate Observation!

  ReplyDelete
 17. //He put tirumIlakanTar first because his name jibed with the Lord himself. //
  WOW, It's good to bear to Lord's name!

  ReplyDelete
 18. /// the standard nayanmAr list.
  Poor OVK was misled that mANikkavAcagar was one in the 63. He was given a wrong list by somebody who introduced maNivAcagar in the list.//
  இவர் ஒரு நாயன்மாரை விட்டுவிட்டார் என்கிற விஷயம் வெளியிலே யாருக்கும் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன், நீங்களும் சொல்ல வேண்டாம்!
  :-)
  Whomever introduced Manikavasagar into the list, Thanks a ton!

  But at the cost of the poor nayanmar, who was a bigtime Gambler!
  LOL!

  ReplyDelete
 19. >>சும்மாப் பேரையெல்லாம் அடுக்கலை!
  சந்தத்திற்கு ஏற்றாற்போல் அமைச்சிருக்காரு!<,

  No question about that. OVK's diction is tremendous. Listing names in a poetic form requires lot of imagination and spontaneous construction too. Not only he aranged the names to suit syntax but also modified the names slightly without losing the identity. It is an irony that OVK has not been ranked on par with the trinity.

  ReplyDelete
 20. >>இவர் ஒரு நாயன்மாரை விட்டுவிட்டார் என்கிற விஷயம் வெளியிலே யாருக்கும் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன், நீங்களும் சொல்ல வேண்டாம்!
  :-)<<

  I charge a hefty fee if you want to buy my silence on this issue. If you don't pay I am going to divulge this secret in my blog (which has been dormant for a long time)!!!!!!!!!!!!

  ReplyDelete
 21. //How many female nAyanmArs were mentioned by Sundarar?//
  Answer: 2
  மங்கையர்க்கரசி நாயன்மார்

  காரைக்கால் அம்மையார்

  ReplyDelete
 22. வாங்க கே.ரவிஷங்கர்,
  நீங்கசொல்வது முற்றிலும் சரியே.
  KBS அம்மா போலவே, இவர்களுக்கும் கட்டைக்குரல்!

  ReplyDelete
 23. //MANikkavAcagar is "God's...................."?
  //
  God's Disciple!/ குருவின் மாணவன் - சிவஞானபோதம் உரைத்த குருவின் சீடன்!

  Is that what you were expecting Sir?

  ReplyDelete
 24. >>God's Disciple!/ குருவின் மாணவன் - சிவஞானபோதம் உரைத்த குருவின் சீடன்!<<
  Well, since I am the judge I will give you 99%. So you are 6 billion+1 for the nAyanmAr rank.
  I was expecting an answer like "Public Relations Officer" or "Press Secretary" which is more than a disciple, such as a confidant.

  ReplyDelete
 25. ஆகா...மார்கழிப் பளுவில் இதை எப்படி மிஸ் பண்ணேன்?
  மிக மிக அருமையான ஊத்துக்காட்டு கவி!

  கேள்விக்குப் பதில் சொல்ல அடியேனுக்கு உரிமை உண்டா ஜீவா? :)
  கொடுத்த சுட்டியைப் பார்த்தால் உரிமையில்லை-ன்னு சொல்லிருவீங்களோ-ன்னு பயமா இருக்கு! :)

  ReplyDelete
 26. //I charge a hefty fee if you want to buy my silence on this issue//

  Jeeva - DONT pay a penny! :)

  //If you don't pay I am going to divulge this secret in my blog (which has been dormant for a long time)!!!!!!!!!!!!//

  wow! Thatz what we want!
  Again..
  Jeeva - DONT pay a penny! :)

  ReplyDelete
 27. என்ன கொடுமை முருகா...

  முருக நாயனாரைச் சொல்லி விட்டதால், அந்த சப்தத்தைக் கொஞ்சம் நீட்டி...நெடிலாக்கினால், இவரும் வந்து விடுவார் என்று விட்டுவிட்டாரோ? :)

  ReplyDelete
 28. அடியேன் விரும்பிய வண்ணமே மணிவாசகப் பெருந்தகையை நாயன்மார் திருத்தொகையில் சேர்த்த "வேங்கட" கவியே! - இன்னுமொரு நூற்றாண்டு இரும்!

  ஜீவா, பார்த்தீர்களா, "வேங்கட" எப்படியெல்லாம் அடியேன் விருப்பங்களை நிறைவேற்றி வைக்கிறது என்று! :)))

  மாணிக்கவாசகரை நாயனார் தொகையில் சேர்த்த இந்தக் கவியைக் காட்டிய ஜீவா - நீரும் இன்னுமொரு நூற்றாண்டு இரும்!

  ReplyDelete
 29. சேது சார்
  உங்கள் கேள்விக்கான பதில்கள்:

  //How many female nAyanmArs were mentioned by Sundarar?//
  காரைக்கால் அம்மையார், மங்கையர்க்கரசியார்!

  சுந்தரர் தன் சொந்தத் தாய்/ தந்தையைத் தானே சேர்க்கவில்லை!
  ஆனால் எடுத்து வளர்த்த நரசிங்க முனையரையரைச் சேர்க்கிறார்!

  அதுவும் வளர்த்தமைக்காக அல்ல! ஒரு அடியாரின் "லோக்கலான" தோற்றத்தையும் பொருட்படுத்தாத நரசிங்கரின் நல்ல உள்ளத்தினால் தான் சேர்க்கிறார்! இதை, இக்காலக் குடும்ப ஆன்மீக/குடும்ப அரசியலோடு ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள்! :)

  நம்பியாண்டார் நம்பிகள் தான், பின்னாளில், சுந்தரரின் தாய் இசை ஞானியாரையும், தந்தை சடையனாரையும் பட்டியலில் சேர்த்தார்!

  இதில் இருந்தே தெரியவில்லையா? பட்டியலில் நபர்களைக் கூட்டலாம் என்று!

  இன்றைய சைவத் திருமடங்கள் ஒன்று கூடி, கருத்து ஒருமித்து, மாணிக்கவாசகப் பெருந்தகையை, நாயன்மார் பட்டியலில் கண்டுருளப் பண்ணவேணுமாய் எம்பெருமானிடம் விண்ணப்பிஞ் செய்கிறேன்!

  ReplyDelete
 30. //Sambhandar is "God's son"
  Appar is "God's servant"
  Sundarar is "God's companion"
  MANikkavAcagar is "God's...................."?//

  MANikkavAcagar is "God's Sishya"

  Would like to add,
  Kaaraikaal Ammai is "God's Mother"!

  ReplyDelete
 31. //கேளாது அளிக்கும் வரமே
  அண்ட மேலானதற்கும் பரமே//

  இந்த வரிகள் மிகவும் பிடிச்சிருக்கு ஜீவா!
  மோட்சத்தின் மேல் "கண் வைத்து", சுயநலமாக கர்மானுஷ்டானம் செய்யாமல்,
  கர்மத்தையும் யோகமாகச் செய்வதை, கர்மன்யேவா-அதிகாரஸ்தே என்று செய்வதை எப்படி எளிமையாச் சொல்றாரு பாருங்க! பரமே-அது "கேளாது" அளிக்கும் வரமே! அடடா!

  ReplyDelete
 32. இன்னவரில் இன்னவரில் என்று அருமையாகத் தொடுப்பு-முடிப்புச் செய்யும் முறை நல்லா இருக்கு!

  //அடியார்க்கு அடியார்க்கு அடியனாய் ஆளாவது எந்நாளோ?//

  தொண்டர் அடிப் பொடியாய் அமைவது பெரும் பேறு!
  நம்மாழ்வார் போன்ற தொண்டர்குல முதல்வனே எத்தனை முறை தன்னைச் சொல்லிக்கிடறாரு பாருங்க! ஏழு முறை!

  அடியார், அடியார், தம் அடியார், அடியார் தமக்கு,
  அடியார், அடியார், தம் அடியார், அடி யோங்களே!

  அடியார்ந்த வையமுண்ட ஆலிலை
  அன்ன வசஞ் செய்யும்,
  படியாது மில் குழவிப் படி
  எந்தை பிரான் தனக்கு,
  அடியார் அடியார் தம்மடி
  யார் அடியார் தமக்கு
  அடியார் அடியார் தம்
  அடியார் அடி யோங்களே!

  இத்தோட இன்றைய பின்னூட்டத் தாக்குதல்களை நிறுத்திக்கறேன்! :))
  - அடியேன்!

  ReplyDelete
 33. >>//How many female nAyanmArs were mentioned by Sundarar?//
  காரைக்கால் அம்மையார், மங்கையர்க்கரசியார்!<<

  First of all "mangayarkkarasi" is wrong. Sundarar mentions her only by her maiden name, i.e., "mAni".
  Secondly "KAraikkAl ammaiyAr" is also wrong. Sundarar refers to her as "pEyAr"
  It is the same answer that Jeeva gave earlier in a private email. I told him it is a loaded question.
  The answer is either 0 or 3 depending on how you read the question..
  Read the question again.
  1.How many "nAyanmArs"? None, zilch, zero. Sundarar mentions mangayarkkarasi and kAraikkAl ammaiyAr as aDiyArs (servitors) ---not as nAyanmArs. Upon literal reading of the question there are no female nAyanmArs mentioned by Sundarar. Also the terminology of "nAyanmArs" was coined much later--either by nambiyANDAr nambi or SEkkizhAr or later.
  2. How many nAyanmArs were "mentioned" by Sundarar? Three. If we offer the designation of "nAyanmAr" post-facto to those mentioned by Sundarar, then there are three.
  Since Sundarar mentioned his mother ( when he describes himself as the darling son of saDayanAr and isaignAniyAr) in his 11th stanza of that padigam (in addition to "pEyAr" and "mAni" earlier), the number of nAyanmArs "mentioned" by Sundarar adds up to 3..

  So, how do you like the "podi vaitta kELvi"?
  OK, OK, you don't have to get wild and throw stones at me!! I am a teacher and can design the question the way I think it ought to be answered!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ReplyDelete
 34. //as aDiyArs (servitors) ---not as nAyanmArs.//

  ஹா ஹா ஹா! செல்லாது! செல்லாது!

  நாயன்மார் என்றால் என்ன? பெயர்க்காரணம் சொல்லுங்க! (அடியார், நாயன்மார் எல்லாம் ஒரே பொருளில் இயைந்து வருவது தான்!)

  சுந்தரர் காலத்தில் "நாயன்மார்" என்றோ, "நாயனார்" என்றோ ஒரு சொல்லே இல்லை என்பதை உங்களால் உறுதியாகச் சொல்ல முடியுமா? :)

  ReplyDelete
 35. //How many nAyanmArs were "mentioned" by Sundarar? Three. If we offer the designation of "nAyanmAr" post-facto to those mentioned by Sundarar, then there are three//

  தவறு!
  இசை ஞானியாரை அவர் அடியார்கள் (நாயன்மார்கள்) என்னும் பட்டியலில் வைக்கவில்லை!
  அடியார்க்கும் அடியேன் என்று ஒவ்வொருவரையும் குறிப்பிட்டுச் சொல்லும் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள், இசைஞானியார்-சடையனாரை, அப்படி அடியேன்-ன்னு சொல்லலை! தன் தாய் தந்தையரைத் தானே பட்டியலில் "புகுத்தவும்" இல்லை!

  என்னவனாம் அரனடியே அடைந்திட்ட சடையன்
  இசைஞானி காதலன் திருநாவ லூர்க் கோன்
  அன்னவனாம் ஆரூரன் அடிமைகேட் டு உவப்பார்
  ஆரூரில் அம்மானுக்கு அன்பர் ஆவாரே

  இதான் பாடல்! இதில் நூலாசிரியர் தம் குறிப்பைச் சொல்கிறார்! பட்டர் பிரான் கோதை சொன்ன என்பது போல், "சடையன்
  இசைஞானி காதலன் திருநாவலூர்க் கோன்" என்று தமக்கு இனிஷியல் போட்டுக் கொள்கிறார்!

  இசைஞானிக்கு அடியேன் என்று அவர் தாயாரை அவரே தொண்டர் லிஸ்ட்டில் சேர்க்கவில்லை!

  மரபுப்படி பார்த்தாலும்...சைவ சித்தாந்தத்தில் சுந்தரர் காட்டும் தொண்டர் தொகை = 60!
  பின்னரே நம்பியாண்டார் நம்பிகள் சடையன்-இசைஞானி-சுந்தரரைச் சேர்த்து 63 என்று ஆக்கினார்!

  எனவே சுந்தரர் காட்டும் பெண் "அடியார்கள்" = 2!
  No spinning here Sethu Sir! :))

  ReplyDelete
 36. //பாட்டைக் கேட்டுக்கொண்டே, வரிகளைப் பார்ப்போமா?//

  இந்த யூ ட்யூபில் தற்பொழுதெல்லாம் ஒரு எர்ரர் மெஸேஜ்
  We are sorry. The video is no more available
  எனும் வாக்கியம் எனக்கு மட்டுமல்ல, பலருக்கும் வருகிறது.
  கணினியில் குறை ஏதும் இருப்பதாகத் தெரியவில்லை. அவர்களது
  உதவி மெனுவில் தரும் கட்டளைகளை செய்தபின்னும் இது
  பிடிக்கும் பிடிவாதம் அலுப்பு தட்டுகிறது.

  ஆகவே, இந்திய நேயர்களுக்காக, யூ ட்யூப் அமைக்கும்போது
  அதற்கான சுட்டியையும் தரவும்.

  நிற்க. சிவனடியார்கள் பற்றிய தகவல்கள் மேன்மேலும் அவர்களைப்
  பற்றி படித்து அவர்கள் காட்டும் பாதையைப் பின்பற்றிட வேண்டுமெனற‌
  ஆர்வத்தை உண்டு பண்ணுகிறது. உங்கள் ஆன்மீகப்பணி தொடர
  எனது வாழ்த்துக்கள்.

  " சிவ பெருபான் கிருபை வேண்டும், அவன் மலரடி
  தொழவேண்டும், மற்றென்ன வேண்டும்

  சுப்பு ரத்தினம்.

  ReplyDelete
 37. >>சுந்தரர் காலத்தில் "நாயன்மார்" என்றோ, "நாயனார்" என்றோ ஒரு சொல்லே இல்லை என்பதை உங்களால் உறுதியாகச் சொல்ல முடியுமா? :)<<

  Can you vouch that the word "nAyanmAr" existed or was used to represent the 60 aDiyAr tht Sundarar mentioned? If so please present evidence. My understanding is that the aDiyAr ----> nAyanmAr came later. You may do some research on this.

  ReplyDelete
 38. >>தவறு!
  இசை ஞானியாரை அவர் அடியார்கள் (நாயன்மார்கள்) என்னும் பட்டியலில் வைக்கவில்லை!
  அடியார்க்கும் அடியேன் என்று ஒவ்வொருவரையும் குறிப்பிட்டுச் சொல்லும் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள், இசைஞானியார்-சடையனாரை, அப்படி அடியேன்-ன்னு சொல்லலை! தன் தாய் தந்தையரைத் தானே பட்டியலில் "புகுத்தவும்" இல்லை!<<

  You misread my post. Go back and read again. I put in quotes "mentioned". I didn't say Sundarar said "isagnAniyarkku aDiyEn". Mention means just mention. I specifically explained that he mentioned isaignAniyar's name that he is the son of saDaiyanAr and isagnAniyar. Don't insert words in my text which I did not use nor mean.

  ReplyDelete
 39. >>எனவே சுந்தரர் காட்டும் பெண் "அடியார்கள்" = 2!<<
  I did not deny that. Why would I do that when I gave the alternate answer of "3".
  Yes he mentions 2 female aDiyArs. What I said was you cannot find "mangayarkkarasi" or "kAraikkAl ammaiyAr" in Sundarar's songs. Instead you get "mAni" and "pEyAr". Go back and read again.

  I put nAyanmArs in quotation marks to distinguish aDiyAr from nAyanmArs. Sundarar did not use the term nAyanmArs. That was the crux of my question.

  ReplyDelete
 40. வாங்க சுப்புரத்தினம் ஐயா,
  //இந்த யூ ட்யூபில் தற்பொழுதெல்லாம் ஒரு எர்ரர் மெஸேஜ்
  We are sorry. The video is no more available
  எனும் வாக்கியம் எனக்கு மட்டுமல்ல, பலருக்கும் வருகிறது.
  கணினியில் குறை ஏதும் இருப்பதாகத் தெரியவில்லை.//
  அப்படியா!
  சுட்டியில் சென்று பார்த்தாலும் அப்படித்தான் இருக்கும் என நினைக்கிறேன், ஆனால் முயன்று பார்க்கவும்.
  There is a easy way to get the link. If you click on the arrow mark at the bottom of the video, a small pop-up comes and if you select bottom most box, you will see the url, which you can copy paste, to the browser!

  ReplyDelete
 41. >>இசைஞானிக்கு அடியேன் என்று அவர் தாயாரை அவரே தொண்டர் லிஸ்ட்டில் சேர்க்கவில்லை!<<
  Yes. But I did not say that he did. You are assuming I did. But he "mentioned" (mention means the name of isaignAni is there---that is all) his father's and mother's name as his signature. I knew thta. Why do you assume I was not aware of that? You didn't seem to have grasped the "poDi" in my question. The two words in quote marks are the key words to make readers think.

  ReplyDelete
 42. ////If you don't pay I am going to divulge this secret in my blog (which has been dormant for a long time)!!!!!!!!!!!!//

  wow! Thatz what we want!
  Again..//
  சேதுராமன் சார், இது சரியாப் படுது!
  Blog - இல் தமிழில் எழுதணும்!
  :-)

  ReplyDelete
 43. /
  So, how do you like the "podi vaitta kELvi"?//
  Got the Podi Sir!

  ReplyDelete
 44. //.How many "nAyanmArs"? None, zilch, zero. Sundarar mentions mangayarkkarasi and kAraikkAl ammaiyAr as aDiyArs (servitors) ---not as nAyanmArs. Upon literal reading of the question there are no female nAyanmArs mentioned by Sundarar. Also the terminology of "nAyanmArs" was coined much later--either by nambiyANDAr nambi or SEkkizhAr or later.//
  அடியார் == நாயன்மார்!

  ReplyDelete
 45. >>அடியார் == நாயன்மார்!<<
  May be! But the equivalence was shown much later than Sundarar's period. Sundarar knew it only as aDiyAr.
  If by aDiyAr we mean "adiyAr = = nAyanmAr" do we mean togai adiyAr== togai nAyanmAr and tani aDiyAr == tani nAyanmAr?
  You have to be consistent throughout.

  ReplyDelete
 46. தொகை அடியார் : அடியார்-ன்னு சொன்னதுக்கு காரணம் - இங்கே பன்மையில் எல்லா இதர நாயன்மார்களையும் சேர்த்துக்கு குறிப்பதற்காக என்பது நான் கொள்ளும் பொருள் சார்!

  ReplyDelete
 47. On மூர்க்க நாயனார் - மூர்க்கமான ஆள் அதலால, விட்டிட்டாரு போல! - இவரோட இன்னோரு பேரு - நற்சூதர் மூர்க்கர்.

  ReplyDelete
 48. KRS:
  /என்ன கொடுமை முருகா...

  முருக நாயனாரைச் சொல்லி விட்டதால், அந்த சப்தத்தைக் கொஞ்சம் நீட்டி...நெடிலாக்கினால், இவரும் வந்து விடுவார் என்று விட்டுவிட்டாரோ? :)//
  ஆகா!
  முருக, மூர்த்தி என்ற இடத்தில், மோனையாக மூர்க்க என்று நாமே சேர்த்துவிடலாம், என்று கூட நான் நினைத்தேன்!. எந்த நாயன்மாரையும் நாம் விட்டுவிட விரும்பவில்லை!

  ReplyDelete
 49. //Would like to add,
  Kaaraikaal Ammai is "God's Mother"!//
  Aha, Thanks for adding that KRS!

  ReplyDelete
 50. //உங்கள் ஆன்மீகப்பணி தொடர
  எனது வாழ்த்துக்கள்.//
  வாழ்த்துக்களுக்கு நன்றி சுப்புரத்தினம் ஐயா.

  ReplyDelete
 51. //
  மரபுப்படி பார்த்தாலும்...சைவ சித்தாந்தத்தில் சுந்தரர் காட்டும் தொண்டர் தொகை = 60!
  பின்னரே நம்பியாண்டார் நம்பிகள் சடையன்-இசைஞானி-சுந்தரரைச் சேர்த்து 63 என்று ஆக்கினார்!//
  May be the Signature ("சடையன்
  இசைஞானி காதலன் திருநாவலூர்க் கோன்") was misunderstood! And they were all just happy at arriving at #63!

  ReplyDelete
 52. //Can you vouch that the word "nAyanmAr" existed//

  ha ha ha! No, I cant :)

  //or was used to represent the 60 aDiyAr tht Sundarar mentioned? If so please present evidence//

  I never said that Sundarar mentioned the set of 60 as "Nayanmars". Don't insert words in my text which I did not use nor mean :))

  All I asked was
  //சுந்தரர் காலத்தில் "நாயன்மார்" என்றோ, "நாயனார்" என்றோ ஒரு சொல்லே இல்லை என்பதை உங்களால் உறுதியாகச் சொல்ல முடியுமா? :)//

  The word "might" have existed! But Sundarar preferred to address them as "adiyaar" & ALSO "thoNdar"! The name of the book itself is thiru thoNdath thogai.

  //My understanding is that the aDiyAr ----> nAyanmAr came later//

  Yes! The word might have existed before, bit was used to address the 63, only later.

  //You may do some research on this.//
  No...Neenga thaan engalukku aaraichiyaaLar, sethu sir! :)
  Neenga research cheithu chollunga! Naanga accept pannikarom.

  Sir, oru question (doubt)
  What does the term "நாயன்மார்" mean?

  ReplyDelete
 53. //You didn't seem to have grasped the "poDi" in my question//

  ஹா ஹா ஹா!
  "mentioned" என்பது வார்த்தை விளையாட்டா? அப்படின்னா எல்லா mentioned-க்கும் நீங்க Quotes போட்டிருக்கணும்! அப்ப தான் ஒத்துப்போம்! :)

  சேது சார், உங்க விளையாட்டுக்கு ஒரு அளவில்லையா? உம் ஆங்கிலத்தோடு "விளையாடவே" வந்தோம்-ன்னு சொல்வீங்க போல இருக்கே! :))

  மறுபடியும் சொல்கிறேன்!
  "நாயன்+மார்கள்" என்ற பெயர்க் காரணம் குறித்து, உங்க வலைப்பூவில் ஒரு இடுகை போடுங்களேன்!
  //I am going to divulge this secret in my blog (which has been dormant for a long time)//
  இதுவே சரியான சமயம்! கேஆரெஸ் சொல்வது தவறு-ன்னு இடுகை போட்டாலும் சரி! ஆனால் "நாயன்+மார்கள்" இடுகை வந்தால் போதும்! மிகவும் மகிழ்வேன்! :)))

  ReplyDelete
 54. OK, final statement from me.
  The quotation marks were used later in response to your answer and my amplification. Let us look at the question again.
  How many female nAyanmArs were mentioned by Sundarar?
  I allowed two answers: 0 and 3 for the two camps.

  1. Answer: None, because he did NOT use the word "nAyanmArs" in his padigam. He only used aDiyAr when he referred to "mAni" and "pEyAr". He mentioned isaignAniyAr's name only in connection with his ancestry--- SaDaiyan and isaignAni. So there were two female aDiyArs and one other female person--his mother-- mentioned in the 11 stanzas describing the aDiyArs when he entered the holy dEvAsiriyan. Sundarar, for that matter, did NOT mention ANY nAyanmAr --male or female. He did NOT use the word "nAyanmAr". That is the point of the "poDi"
  2. Answer: Three. After nambiyANDAr nambi and SekkizhAr included Sundarar and his parents in the count of 63 aDiyArs (tani aDiyArs if you like) and later on they were called nAyanmArs (does not matter when the expression nAyanmAr was associated with aDiyAr), the count becomes three for female nAyanmArs. Here again if you accept the term "nAyanmArs" is applied retroactively to the "aDiyArs" of Sundarar, if the question is how many nAyanmArs were "eulogized" by Sundarar then the answer is "two" because he did not eulogize his mother (i.e., "isaignAniyArkkum aDiyEn")

  3. Forget the quote marks, which were intended as amplification for my explanation. If I asked how many female aDiyArs were "eulogized" by Sundarar then the count is "two". How many aDiyArs were "mentioned"? ---it is still 2, since his mother was not mentioned by him as an aDiyAr.

  ReplyDelete
 55. Alright Sir,
  You have given the explanation for all the three answers!
  Lets put the arguments to rest with that!

  ReplyDelete
 56. Why dont you try to discover the religious philosophy behind treating oneself a worshipper of the so-called adiyaar?

  Why so much importance to the adiyaar?

  Who are such adiyaars? What are their characteristics?

  Should one fulfil all such characteristics in order to become an adiyaar?

  Will Nammaalvaar or anyone who is said to be 'addiyaarkku adiyaar'square times, as you like, take only those adiyaars with those characteristics?

  What about those helluva lot of others who are simple and ordinary folk, unknown and obscure?

  Such questions rose in the mind of a woman by name Therse who felt that she had nothing to offer to God, like sacrifices, mortal pains, meditations, fasting or such self-mortifications. She was not even a nun or connected to church anyway, but just an ordinary person with simple and unknown life with devotion!

  She compared herself to a little flower and lived an obscure life in devotion her chrisitian god. Today, the catholoics around the world treat her their saint with the nickname LITTLE FLOWER.

  It appears there is much அலட்டல் in your blogpost or in the idea of adiyaar, which appears to be obstenatious and pompous!

  Or, maybe, Hindus, in general, are arrogant. They dont know any such thing called humility, at least before their gods or goddesses.

  ReplyDelete
 57. Dear Jo,

  May the God bless you!
  You ended up with coining a nice word - Humility. Without Humility, it would be impossible to reach God even at the lowest level, I am sure.
  You may want to check my blogpost on this:
  http://jeevagv.blogspot.com/2009/06/humility.html

  Adiyars - Be it NayanmAr or alwAr or any Indian saint - always showed humility, and they excelled in it. Not just one or two - Innumerable.

  Don't you see humility in treating oneself a worshiper of the adiyAr? I do.

  There are no special characteristics needed to qualify to be called as adiyAr. All of them were simple. All they new for one reality known as 'God' and they saw that doing service to the fellow adiYar as the vehicle of transport in reaching the God. And they succeeded too. And it became a Movement - and those movements are what today we call as 'nAyanmArs' or for that matter, 'AlwArs'.

  The Indian land, and its people are shaped by ultimate qualities of noble moral virtues that are incomparable to anywhere else. But I would not discount saying only in India they are possible. Everyone can have their piece of cake.

  ReplyDelete
 58. Anonymous12:54 PM

  மாற்ற மனங்கழிய நின்ற மறையோனை
  நள்ளிருளில் நட்டம் பயின்றாடும் நாதனை காண
  இந்த பக்கத்தில் இருக்கும் வீடியோவை பாருங்கள்.
  ஐயா இரகசியங்களை தெளிவாக விளக்கி உள்ளார்.

  இங்கே சொடுக்கவும்

  ஆசைஉண்டேல் வம்மின் இங்கே அருட்சோதிப் பெருமான்
  அம்மையுமாய் அப்பனுமாய் அருளும்அரு ளாளன்

  அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி
  தனிப் பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி

  ReplyDelete

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails